achar

Tá sé anso! achar, m'albam nua!

Tá ríméad orm mo tarna albam a sheoladh agus é a chur ar fáil anois. Is féidir leat éisteacht leis anso agus, más maith leat é, is féidir dlúthdhiosca nó íoslódáil a cheannach.

Is fada ó thosnaíos ar ábhar an albaim ach is deas liom an toradh. Tá súil agam go mbaineann tú taitneamh as agus míle buíochas le gach duine as ucht na tacaíochta thar na blianta! 

Neil

Ceol Nuachumhtha / Original Music

achar

It's here! achar, my new album!  

I'm very excited to have released my second album and have it available now. You can listen to the album here and if you like it, you can purchase a CD or digital download. 

achar has been a long time coming but I’m delighted with it. I hope you enjoy it and thanks to everyone for your support over the years!

Neil

Ceol Traidisiúnta / Irish Traditional

Tobar

Tá 'Tobar', EP nua dem chuid, ar fáil anois! Cnuasach é seo de cúig rian traidisúnta a chóiríos don ghiotár aonair. Tá súil agam go mbaineann sibh sult as. Táim fé chomaoin ag Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann as tacaíocht a thabhairt don tionscadal.

My new EP 'Tobar' ('fountain', 'well') is now available! It is a collection of five traditional Irish pieces that I have arranged for solo guitar. Take a listen and I hope you like it. I am thankful to the Arts Council of Northern Ireland for their support in this project.

Neil